volume

МАХСУС ИМКОНИЯТЛАР

eye

Кўриниш

A
A
A

Шрифт ўлчами

0% га катталаштириш
Ишонч телефонлари:
(0436) 224-98-31
(0436) 224-01-79

Факс: (0436) 224-98-31
E-mail: navoiy@qsxv.uz
Иш вақти: Душанба-Жума, 08:00-17:00
Манзил: 210100, Навоий ш., Низомий-24
Мўлжал: "Турон" банки
Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Регистрация  |  Пароль?  |  Закрыть
» » 2015 йил ҳосили учун(24.09.2014)

2015 йил ҳосили учун(24.09.2014)

Истиқлол йилларида мамлакатимизда ғалла етиштириш ҳажми 8,5 баробар, ҳосилдорлик эса 3,2 марта ошди. Ўзбекистон 1990 йилда истеъмол учун зарур бўлган доннинг 80 фоиздан ортиғини четдан олиб келган бўлса, бугун ўзини ўзи тўлиқ таъминлабгина қолмай, балки дон экспорт қиладиган давлатлар қаторига кирди.
2015 йил ҳосили учун(24.09.2014)
Албатта, бундай натижаларга эри шиш учун ғаллачиликда на фақат ҳажмга, балки сифатга ҳам катта эътибор қаратиш, ай ниқса, уруғлик танлашда иқлим ва ер шароитини ҳисобга олиб йўл тутиш талаб этилади. Чунки ҳар қандай ҳосилнинг илк пой деворини қўйиш сара уруғ тан лаш дан бошланади.

2015 йил ҳосили учун вилоя ти мизда 40600 гектар суғори ла диган майдонда ғалла етишти риш кўзда тутилган. Бунинг учун 10 минг тоннадан ортиқ уруғлик зарур бўлади. Шуни назарда тутган ҳолда "Ўздавдон инс пек ция" томонидан алоҳида чора-тад бирлар ишлаб чиқилди ва ви лоятимиздаги дон корхонала рига жорий йил ҳосилидан кел гуси йил ҳосили учун 11 минг тон надан ортиқ сифатли буғдой уруғлик учун қабул қилинди.

Айни пайтда мазкур корхона лар да 9 навдаги уруғлик тай ёр лашга эътибор қаратилмоқда. Асо сан, "Аср", "Гром" ва "Нота" навлари устида кўп ишланаяпти.

Шуни алоҳида таъкидлаш ло зимки, аввалги йилларда уруғ лик ғалланинг 25-30 фоизи ви лоятга бошқа ҳудудлардан келтирилар эди. Эндиликда бу маҳ сулот тўлиқ ўзимизда тайёр ланмоқда. Натижада уруғликни сотиб олиш ва ташиб келтириш учун сарфланадиган маблағлар тежаб қолинаяпти.

Вилоятимиз корхоналарида тай ёрланаётган уруғликлар та биат ва иқлим жиҳатидан мос ке лишидан ташқари, бу ишни ба жариш мақсадида янги ишчи ўрин лари ҳам ташкил этилиб, аҳо ли бандлигини таъминлаш омили бўлмоқда.

Айни кунларда "Навоийдон маҳ сулотлари" ОАЖга қарашли 1- ва 2-сонли уруғлик тайёрлаш цех ларида кунига 300-320 тон на дан зиёд уруғлик тайёрлашга эри шилаётир. Мазкур цехлар Гер ма нияда ишлаб чиқарилган за монавий ускуналар билан жи ҳозланган. Тайёрланаётган уруғ лик донлари сифати мун тазам ра вишда назорат қилиб бо ри ла япти. Бу деҳқон-фермер ларга бўлажак ҳосилнинг асосий оми ли — сара уруғ борасида умиду ишонч бағишлайди, шуб ҳасиз.

Суннатило РЎЗИЕВ,

"Ўздавдонинспекция" бош давлат дон инспектори.

Маълумотни таҳрирлади: info - 28-07-2016, 09:04

Чоп этиш

Мавзуга оид ўхшаш маълумотлар
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва таркибий...
Уни экиш келажак учун киритилган сармоя билан баробар Маълумки, бугун хандон...
Истиқлол берган истиқбол Шу кунларда шаҳару...
Мустақилликка эришганимиздан сўнг Юртбошимиз томонидан халқимизни...
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва таркибий...
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга...
Мазкур нав шўрланган ерларда ҳам ўсиб, юқори...
Хар бир фукаро мурожаати конунда урнатилган тартибда куриб чикилади ва жавоб берилади....
Куйида Вазирлик ҳамда вилоят рахбарларининг қабул қилиш жадвали келтирилган...
Ушбу Қонун фуқароларнинг давлат органларига, муассасаларига (бундан буён матнда давлат...

Веб-сайт янгиликларидан хабардор бўлиб туриш учун қуйидаги қаторга амалдаги электрон манзилингизни киритинг ва электрон манзилингизга жўнатилган хат орқали обунани тасдиқланг: